Mieszkańcy Obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej

14 listopada 2012r w Urzędzie Marszałkowskim woj. Opolskiego podpisaliśmy umowę o realizacji operacji ,, Mieszkańcy Obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej świadomi idei zrównoważonego rozwoju i ekologicznego stylu życia wartościowymi jednostkami społeczności lokalnej.”.

Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

pełny HTML | wersja mobilna