Czym skorupka za młodu

Operacja finansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

pełny HTML | wersja mobilna