Cennik

 

 

 

Szanowni Rodzice

W związku z podniesieniem Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2015 roku Dz.U.2015 poz. 1385 stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 1850 zł miesięcznie, na podstawie &1 pkt 13 Statusu Żłobka i Klubu dziecięcego ,Mały Staś"informuję, że wzrasta wysokość opłaty za świadczone usługi.

Nowy cennik obowiązuje od 1.01.2016.

Nazwa Cena
Opłata wpisowa 250,00 PLN                     
Opłata za pobyt dziecka w żłobku     700,00 PLN
Opłata za pobyt dziecka w klubie 700,00 PLN
Karnet godzinowy w klubie 375,00 PLN

 

Dotychczasowa dopłata z Programu Maluch 2015 wynosiła 244zł/miesiąc. Jeżeli więc dopłata w Programie Maluch 2016 zostanie utrzymana w podobnej wysokości, opłata ulegnie pomniejszeniu o kwotę uzyskanej dotacji. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” wyniki konkursu powinny zostać ogłoszone do dnia 1.02.2016 r. Jednocześnie informuję, że na mocy Uchwały Nr XIV/147/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2015r, oraz zawartej umowy z dnia 08.01.2016r o partnerstwie publiczno- prywatnym otrzymaliśmy wsparcie w postaci użyczenia lokalu na prowadzenie opieki nad dziećmi do lat trzech. W wyniku zawartej umowy ponosimy opłaty związane z korzystaniem z mediów, zwolnieni jesteśmy z opłacania czynszu. Kwota zwolnienia to 18 838,68 zł na rok. Po przeliczeniu kwota wsparcia na jedno miejsce w placówce wynosi 120,76 zł/miesiąc.

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna